strona główna   |   atrakcje   |   apartamenty   |  restauracja   |   kontakt

 

 

Uroczo położone miasto w południowej części województwa zachodniopomorskiego, na skraju rozległej Puszczy Barlineckiej, w otoczeniu licznych jezior, lasów i wyniosłości terenowych. Pełne jeziora ryb  stanowią raj dla wędkarzy. Położenie Barlinka stwarza dobre warunki dla rozwoju indywidualnej i zorganizowanej turystyki pieszej i samochodowej.
 

 

Drogi przebiegające przez Barlinek, leżą w ciągu dróg wojewódzkich nr 151 i 156, które zapewniają swobodny i szybki dostęp komunikacyjny do większych aglomeracji miejskich. Obecnie gmina Barlinek zajmuje powierzchnię ok. 258 km2, z czego na miasto przypada 17km2. Ogólna liczba ludności to ok. 20 tys. W tym miasto liczy ok. 15 tys. Mieszkańców.

 

Prawie 50% powierzchni stanowią lasy, 3% jeziora. Największym i najpiękniejszym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Barlineckie o powierzchni 272ha. O atrakcyjności jeziora i jego otoczenia decyduje urozmaicona linia brzegowa, 4 wyspy oraz liczne zatoki i półwyspy, a także kontrastujące z płaskim lustrem wody strome zbocza wzgórza miejscami otaczające jezioro. W rozwidleniu dróg do Pełczyc i Żydowa położone jest małe, ale bardzo głębokie jezioro Chmielowe. Lipa rosnąca nad tym jeziorem i leżący przy niej głaz Rusałka wyznaczają 53 stopień szerokości geograficznej.


 

Jezioro Barlineckie jedno z największych jezior Pojezierza Barlineckiego: powierzchnia 272 ha, długość 3430 m, szerokość 1720 m a maksymalna głębokość 22 m. cztery wyspy: Łabędzia (największa), Sowia, Nadziei i Zielona. Linia brzegowa ma długość 10 km. Wysokie, niekiedy urwiste brzegi pokrywa ciekawy drzewostan. Jezioro zasilają dziesiątki źródełek i cieków wodnych, a najatrakcyjniejsze (Boży Dar) znajduję się na południowym brzegu oraz przy Polanie Lecha. Od południa do jeziora przylega rezerwat przyrody „Buczyna Barlinecka”. Wokół jeziora prowadzi zielony szlak turystyczny o długości 10,3 km.

 

Jezioro Chmielowe, małe lecz bardzo głębokie jezioro polodowcowe, położone w rozwidleniu dróg do Pełczyc i Żydowa. Związana jest z nim legenda o zatopionym klasztorze, okrutnym rycerzu i zaczarowanej Rusałce. Nad jeziorem rośnie lipa wyznaczająca 53 stopnie szerokości geograficznej, u jej stóp ustawiono pamiątkowy kamień milowy.

 

Barlinecki RYNEK funkcjonuje jako centrum miasta od czasów nadania praw miejskich oraz margrabiów Otto V i Albrechta III z dynastii askańskiej. Asuańskiej akcie lokacyjnym datowanym na 25 stycznia 1278r., nakazują Henrykowi Toyte- rycerzowi dzierżawcy młynów na tym, terenie, założenie miasta, którego prawa mają być wzorowane na prawach miejskich Magdeburga. Miastui nadano nazwę Nova Berlin. Rynek był centrum średniowiecznego Barlinka. Tu odbywały się targi, tu w ratuszu zbierała się Rada Miejska. Najstarsze, XVIII i XIX-wieczne domy mieszczańskie znajdują się we wschodniej pierzei rynku. Stoi tam charakterystyczna architektoniczna dla terenów Nowej marchii, kamienica szachulcowa. W pierzei zachodniej znajduje się „Apteka pod Orłem” funkcjonującą w tym budynku od 1818 r. podczas ostatniego, wielkiego pożaru w 1852 roku spłonął ratusz, którego już nigdy nie odbudowano. Na jego miejscu, w centrum rynku postawiono w 1912 roku fontannę zwieńczoną figurą dziewczyny atakowanej przez gąsiora, tzw. „Gęsiarka”, będąca autorstwa Ackermanna z Monachium. „Gęsiarka” stała się symbolem Barlinka. W czasie zdobywania miasta przez Armię Czerowoną w styczniu 1945r., zniszczeniu uległa większość zabytkowej zabudowy miejskiej w najstarszej części Barlinka, w tym rynek, który do dziś pozbawiony jest pierzei północnej i południowej. Do dziś barlinecki rynek jest centralnym miejscem w mieście. Kwitnie tu życie kulturalne i rozrywkowe.

 

Chiński Dom. W średniowieczu Duża Furta Wodna umożliwiała dostęp z miasta do jeziora. Stała ona w przedłużeniu ul. Wylotowej. Wraz z fragmentami murów miejskich furta została rozebrana w XIX w. Obok miejsca w którym stała, postawiono ciekawy architektoniczne dom (ul. Jeziorna 3), nazywany popularnie „Domem Chińskim”. W narożnym wykuszu tego domu zawarto kształt i wygląd średniowiecznej Furty Wodnej, a w fasadzie daty, w których funkcjonowała.

 

Fortyfikacje miejskie wybudowano w Barlinku w I połowie XIV w. istnienie obwarowań potwierdzają dokumenty z lat 1362 i 1363, mówiące o konflikcie między Barlinkiem, a ówczesnym magrabią – Ludwikiem rzymskim. Na cały system obronny Barlinka składały się fosy, wały ziemne i siedmiometrowej wysokości mury oraz baszty i czatownie. W murach umieszczone były dwie naprzeciwległe bramy- Brama Młyńska od strony Pełczyc i Brama Myśliborska od strony Gorzowa. Poza tym nad jeziorem funkcjonowała Duża Furta Wodna, a od 1800 r. również Mała Furta Wodna wybita w ciągu ul. Wodnej. Całość fortyfikacji wzmocniona była przez czatownie i baszty, które wystawały ponad koronę murów i wysunięte były przed lico zewnętrzne murów, co umożliwiało obronę czołową i boczną. Odległość miedzy czatowniami i basztami nie przekraczała odległości podwójnego strzału z kuszy. Od początku XIX w. rozpoczęto stopniowe rozbieranie fortyfikacji miejskich Barlinka. Zburzono obie bramy i furty wodne. Przy zbiegu ulic Żabiej, Chmielnej i Górnej zachował się najokazalszy fragment z ostatnią czatownią.

 

Kościół Gotycki wznosi się w najwyższym punkcie starego miasta, na terenie dawnego grodziska słowiańskiego. Najstarszą murowaną świątynię wzniesiono tutaj w XIII w. Pozostały po niej granitowe ciosy wmurowane w dolne partie wieży i cokół. Z XV w. pochodzi gotycki portal główny z tajemniczymi „miseczkami” w bogatym oprofilowaniu. Są one śladem dawnego obyczaju rozniecania ognia przy pomocy drewnianego świdra w Niedzielę Wielkanocną. Swój ostateczny kształt trójnawowej bazyliki kościół uzyskał po pożarze w 1852 roku. Nadbudowano wówczas pokrytą czarnym łupkiem wieżę, wznoszącą się na wysokość 52 m, zakończoną dwumetrowym pozłacanym krzyżem. Na ścianach zewnętrznych zwracają uwage cegły z wyrytymi datami.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron o Barlinku:

www.barlinek.pl - oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku
www.echo.barlinek.biz.pl - miesięcznik "Echo Barlinka"
www.sztorm.org - Klub Żeglarski "Sztorm"
www.bgpk.republika.pl  
- Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

 

ul. Rynek 5   74-320 Barlinek    tel.kom. +48 792 418 489    biuro@noclegi-barlinek.pl